Op ieder onderdeel van de Overbode rust auteursrecht. Dat betekent dat het zonder onze toestemming verboden is om inhoud van deze website te verveelvoudigen. Let op: ook mét bronvermelding is het niet toegestaan om inhoud over te nemen, behoudens citaten van billijke omvang.

Omdat we zeer hechten aan onze rechten, controleren we regelmatig op schendingen. We zullen we niet aarzelen om bij (het vermoeden van) misbruik (juridische) stappen te ondernemen. Houd er rekening mee dat we je bij een auteursrechtschending zonder enige waarschuwing vooraf aansprakelijk mogen stellen voor de geleden schade en overige kosten en dat we je bij een weigering om te betalen vervolgens ook kunnen dagvaarden, waarbij het de opmerking verdient dat de verliezende partij in het Nederlandse IE-recht gewoonlijk ook wordt veroordeeld tot het betalen van de (werkelijke, volledige) proceskosten, die tot bedragen van vele duizenden euro’s kunnen oplopen.

Dat gezegd hebbende: we zouden dergelijke zaken idealiter strikt theoretisch houden. Dus mocht je toch iets willen overnemen van de Overbode, neem dan vooraf contact met ons op. In die fase zijn we namelijk nog graag bereid om de eventuele opties te bespreken. Bovendien kan het dan in veel gevallen zelfs gratis. Je kunt ons bereiken via redactie@overbode.nl en via het beveiligde contactformulier.